Ngamthola (I Found Him) Translated Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration 23)

Lyrics

Kade ngihamba, ngizula (I have been walking, searching)
Ngifula lo Jeso (Looking for Jesus)
Ngamthola (I have found Him(Repeat)

Refrain:
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
Mina Ngamthola (I have found Him)
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola!
(I found Him, I found Him, I found Him!)
(Repeat)

(From the top)

Bridge:
Ngimfune endaweni yonke
(I looked for Him everywhere)
Emagumbini amane omhlaba
(In the four corners of the world)
Akekho (There’s none other) (Repeat)

Repeat: Akekho! (There’s none other!)
Akekho Nkulu njengaye
(There’s none greater than Him)
Akekho Ngcwele njengaye
(There’s none holier than Him)
Akekho namandla njengaye
(There’s none powerful than Him)
Akekho muhle njengaye
(There’s none as Good as He is)
He alone gets the Glory
He alone gets the Power
He alone gets the Honor

Akekho muhle, ofananaye
(There is none good as He is)
Nguye yedwa, onamandla
(Here is the only one, with the Power)
Nguye yedwa, onobubele
(He is the only one, with compassion)

Leave a comment