Uyalalelwa Unkulunkulu lyrics by Joyous Celebration 21

Uyalalelwa Unkulunkulu lyrics by Joyous Celebration 21

Uyalalelwa Usomandla (in english: We must listen to God)

Noma isimo singavumi (in english: even though the situation doesn’t allow)

Uyalalelwa Usomandla (in english: We must listen to God)

Noma isimo singavumi (in english: even though the situation doesn’t allow)

 

Ukulalela kwesiny’isikhathi (in english: listening sometimes)

Kubiza ukuphila kwethu (in english: make us live)

Uyalalelwa Unkulunkulu (in english: We must listen to God)

 

joyous celebration 21

Leave a comment